En studie genomförd av människorättsorganisationen Freedom House visar att internetanvändare i Estland och USA njuter av den största friheten på internet. Studien bygger på analyser av 47 olika länder.

Studien som använt ett poängsystem för att mäta användarnas begränsningar vad gäller yttrandefrihet visar att Estland har störst frihet följt av USA på andraplats och Tyskland på tredjeplats. Sverige är dock inte med i studien.

internetfrihet

Bland de länder som har sämst internetfrihet räknas Kina, Kuba och Iran. I 20 av de länder som använts för studien har friheten minskat jämfört med januari 2011 då den tidigare studien gjordes. De länder som sett den största nedgången är Bahrain, Pakistan and Etiopien.

– Vi ser att allt flera stater försöker att begränsa yttrandefriheten på internet, säger Sanja Kelly på Freedom House.

Undersökningen bygger på 50 forskare stationerade i olika länder som undersökt hur stor friheten är i respektive land.