En studie genomförd i förra veckan av AYTM (Ask Your Target Market) visar att 22 procent av de tillfrågade Androidanvändarna i USA funderar på att byta till Iphone.

android byta iphone
Bild: AYTM

Studien visar även att nio procent av de tillfrågade kommer att gå den andra vägen och byta från Iphone till Android inom de närmaste sex månaderna.

Av de som planerar att byta till en Iphone vid nästa inköp svarade 71 procent att de kommer att satsa på Iphone 5. Studien visar även följande:

  • 73 procent äger redan en smartphone
  • 40 procent av de tillfrågade kör Android
  • 22 procent av Androidanvändarna planerar att byta till Iphone, medan 73 procent kommer att stanna kvar på plattformen
  • 9 procent av Iphoneägarna planerar att byta till Android

Studien bygger på utfrågningar av 600 personer.