Så fort ditt flygplan rullar ut på startbanan tänds de små skyltarna med säkerhetsbälte på. Då är det bara att lyda snällt – slå av din mobiltelefon och packa ned surfplattan i handbagaget. Först på 10 000 meters höjd är det tillåtet att slå på prylarna igen. Men mobilen får vänta tills planet har landat.

Med få undantag tillämpar alla flygbolag samma regler i dag. Under start och landning är det ­absolut förbjudet att använda elektroniska prylar ombord. Reglerna är strängast för mobiletelefoner, som ska vara avstängda under hela ­flygningen.

Vad beror det här på? Hur stor är egentligen risken att någonting inträffar om du glömmer din mobil på under flygningen? Och är det verkligen så att en enda Iphone kan ställa till så allvarliga problem att ett förbud är motiverat?

En på tio stänger inte av

Ska man tro statistiken är svaret nej. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta ett enda dokumenterat fall där mobiltelefoner orsakat olyckor i flygtrafiken.

Den amerikanska flygstyrelsen FAA, Federal Aviation Administration, utkom nyligen med en rapport som bygger på svar från flygstyrelser i elva länder, bland dem Australien, Brasilien, Frankrike, Irland och England. Ingen av dem kan visa på några fall där påslagna mobiltelefoner orsakat olyckor, eller ens några märkbara störningar, i flygtrafiken. Det trots att upp emot tio procent av passagerarna ibland glömmer bort att stänga av sina telefoner under flygningen, enligt samma undersökning.

Inte heller Transportstyrelsen i Sverige, som ansvarar för flygsäkerhetsfrågor, kan visa upp några konkreta fall. Anekdoter finns det gott om, men exempel på olyckor eller andra störningar som utan tvivel uppstått på grund av mobiltelefoner finns inte. Det säger Bo Eriksson, specialist i frågor som rör flygburen elektronik på Transportstyrelsen, och Gunnar Ljungberg, chef för myndighetens luftvärdighetsenhet.

– Att det ska ha inträffat någon olycka känner jag inte till. Jag har hört om ett fall där en telefon ska ha orsakat brandlarm i bagageutrymmet, vilket tvingade planet att nödlanda. Men jag vet inte exakt var och när det hände, säger Bo Eriksson.

Stråltester på labb

Däremot finns goda teoretiska belägg för att mobiltelefoner faktiskt kan orsaka problem i luften. All elektronisk utrustning i flygplan genomgår rigorösa säkerhetstester innan den godkänns för användning.

I det ingår att undersöka hur utrustningen påverkas av elektriska fält och radiovågor, som avges från mobiltelefoner och prylar. I Europa är det EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA som sköter testerna.
– Utrustningen testas i laboratoriemiljö, där man strålar med olika fältstyrkor för att se om det uppstår störningar. De nivåer vi kan bevisa att utrustningen tål är lägre än de nivåer man kan komma upp i med prylar ombord, säger Bo Eriksson.

Ett mätvärde är särskilt intressant vad gäller mobiltelefoner. Det är styrkan, ­uteffekten, på radiosändaren som används för att ansluta till mobilnäten nere på marken. Mobiltelefoner anpassar automatiskt sin uteffekt beroende på hur långt det är till närmaste basstation. På marken är det inga problem. På ett flygplan, tio tusen meter upp i luften, är situationen en annan.

Autopiloten kan störas

– Man kan säga att alla telefoner i ett flygplan ropar för full hals hela tiden. Mobil-nätet ligger ju långt bort, nere vid marken. Då finns en risk att man hamnar långt över de värden som är tillåtna, säger Gunnar Ljungberg.

Vad kan hända då?

– I teorin skulle det kunna uppstå problem med autopiloten, vilket givetvis inte är bra. Piloternas kommunikationssystem och navigationssystem skulle kunna påverkas. Till och med luftkonditioneringen i planet, om den styrs av en processor, säger Bo Eriksson.

Bo Eriksson betonar att det är högst ­teoretiska scenarion. Att testa all utrustning med samtliga mobiltelefonmodeller på marknaden vore praktiskt omöjligt, därför testar EASA i stället med standardvärden, som sen får gälla för alla former av elektronisk utrustning. Frågan försvåras av att många flygplan som används i dag är mycket gamla. I sina bestämmelser måste Transport-­styrelsen och EASA ta hänsyn till allt i från toppmoderna flygmaskiner till mer än 30 år gamla plan som fortfarande är i bruk.
– Vi säger inte att det uppstår störningar om du överskrider gränsvärdena. Men under dem kan vi garantera att det inte gör det, säger Gunnar Ljungberg.

Orsakar problem – på marken

Faktum är att mobiltelefoner på flygplan oftare medför problem nere på marken än i luften. I USA är det inte flygstyrelsen FAA som förbjuder användandet av mobiltelefoner i luften utan telekommunikations-­myndigheten FCC. Det beror på att mobiltelefoner som rör sig snabbt framåt och högt över marken – vilket de gör ombord på flygplan – kan orsaka störningar i mobil-nätens basstationer.

Något förenklat uppstår problemen när en mobiltelefon befinner sig lika långt från två basstationer som kommunicerar på samma frekvens. Då kan det uppstå förvirring i telenätet, vilket i sin tur kan leda till störningar och att samtal på marken bryts. Det säger Tommy Ljunggren som är utvecklingschef på Teliasonera i Skandinavien och Baltikum.
– Mobiltelefoner på flygplan som flyger på en viss höjd skulle kunna göra att vissa basstationer inte går att ringa på, säger Tommy Ljunggren.

Han påpekar dock att problemet i praktiken inte är särskilt stort. Att mobiloperatörerna skulle ha några större invändningar mot att förbudet lyftes tror han inte.
– Flygplanen är så högt upp och telefonerna är så få att det inte får så stora effekter. Det är bara på vissa höjder över marken som det kan uppstå problem, säger Tommy Ljunggren.

”Planen kan krocka”

Vad säger då flygbolagen själva? Knut Jakob Ness, projektledare på SAS Technical Operations, ger Transportstyrelsens experter rätt i sin bedömning av läget.
– Under start och landning använder flygplanet alla sina sensorer. Störningar av dessa kan medföra nedsatt navigationsförmåga. Det kan leda till kollisioner med andra flyg eller haverier under landning, säger han.

Men inte heller han kan peka på några konkreta fall där olyckor faktiskt har inträffat. Och faktum är att nyare flygplanstyper klarar av att hantera påslagna mobiltelefoner och prylar utan problem.
– När vi certifierade våra Boeing 737-800 för SAS wifi, som togs i bruk i slutet av 2011, så gjorde vi också tester som simulerade mycket höga strålningsnivåer. De var representativa för mängder av prylar som mobiltelefoner och surfplattor. De gick över natten på Arlanda och flygets motorer och instrument var igång. Testerna blev godkända, säger Knut Jakob Ness.

På frågan om ett förbud är nödvändigt pekar han på Transportstyrelsen. Det är deras uppgift att sätta bestämmelserna, och SAS ansvar att se till att de efterföljs.
– Reglerna för prylar kommer antagligen att lättas upp inom en snar framtid, i takt med att fler flygplanstyper testas.

Däremot kommer nog mobiltelefoner fortsätta vara förbjudna under start och landning, så länge man inte löser problemen som kan uppstå i mobilnäten på ­marken, säger Knut Jakob Ness.

Lågt pris att betala

Med noll dokumenterade olyckor och teleoperatörer som rycker på axlarna vore det enkelt att hävda att förbudet i själva verket är onödigt. Inte alls, säger Transportstyrelsen. Att slå av våra mobiltelefoner ett par timmar är ett lågt pris att betala för att minska olycksrisken ombord, säger ­Gunnar Ljungberg.
– Vår uppgift är att skydda mot att olyckor inträffar. Inom flyget kan man aldrig nöja sig med att saker kanske fungerar. Våra beslut bygger på kunskap om vad som faktiskt gör det.

Ta det säkra före det osäkra, med andra ord. Kanske är det den enda rimliga slutsatsen. Frågan är om någonting i din mobil-telefon är så viktigt att det inte kan vänta ett par timmar – oavsett hur liten risken för en olycka är. l