4 PC för Alla-läsares mobildrömmar

Experterna har sin syn på framtiden, men det här hoppas PC för Allas läsare att framtidens mobiltelefoner kan.

Annica Carlsson:
Att den fullt ut ersätter plånbok och nycklar. ­Förutsätter att jag kan ladda batteriet ”trådlöst” så att jag inte blir utelåst.

Arnt Johnsen:
Framtidens mobil skulle jag kunna tänka mig kommer att vara platt och böjlig som ett armband och ha en utformning så att den kan transformeras till en dator samt ha en enormt stor batteritid för dylika ändamål.

Pontus Cedrell:
Att kameran läser av ögat var jag tittar på ­skärmen och genom att titta på en specifik punkt ett längre tag så klickar den. Vill få den kopplad till hemmet så att jag kan sms:a och säga åt kaffemaskinen att brygga kaffet så att det är klart när jag kommer hem.

Lena Hällbom:
Att den inte kan användas på arbetstid. Varför ska arbetsgivare betala lön till anställda som är ute på Facebook när de är i tjänst?