ljudinspelning
1. Visa inaktiverade enheter. Börja med att leta upp och öppna Ljud i Kontrollpanelen och gå till fliken Inspelning. Högerklicka därefter var som helst i fönstret och bocka för Visa inaktiverade enheter i menyn som visas.

ljudinspelning
2. Aktivera enhet. När enheterna nu visas högerklickar du på enheten Stereo Mix (den heter i stället What U Hear om ljud­kortet är av Soundblaster-typ) och bockar för Aktivera i menyn som öppnas.

ljudinspelning
3. Ange standard. När enheten är aktiverad högerklickar du på den igen och bockar för Ange som standardenhet. Skulle du någon gång behöva använda mikrofonen kan du gå hit igen och
ändra tillbaka.

ljudinspelning
4. Spela in. Nu kan du använda valfritt inspelningsprogram, till exempel Ljudinspelaren, för att spela in vad som hörs i hög­talarna. Observera att inspelningsvolymen är beroende av inställd högtalarvolym.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Svårighetsnivå: Enkel.
Program: Windows Vista/7.
Tid: 15 minuter.
Det här lär du dig:

  • Att ställa in ljudkortet för inspelning av det som spelas upp.