I oktober publicerades en undersökning i USA och Tyskland som visar att fildelare i snitt köper 30 procent mer musik jämfört med de som inte fildelar. Nu har Storbritanniens motsvarighet till Post och Telestyrelsen, Ofcom, genomfört en undersökning av landets fildelare.

Undersökningen som bygger på 4 400 fildelare i åldrarna tolv år och upp fann att 16 procent av de tillfrågade har laddat ned minst en fil olagligt. 25 procent i den här gruppen uppgav att de endast laddar ned material olagligt.

Enligt undersökningen kallas två tredjedelar av de som erkänner piratkopiering för ”hybrider” då de även konsumerar material på laglig väg. Hybrider står enligt Ofcoms undersökning för 12 procent av befolkningen i Storbritannien.

Dessa hybrider konsumerar enligt Ofcom upp till tre gånger så mycket på laglig väg som de personer som inte piratkopierar alls. Resultatet i undersökningen beskrivs i följande grafik:

fildelare ofcom

Resultatet visar att i samtliga kategorier spenderar de så kallade hybridanvändarna mer än de som endast ägnar sig år lagliga inköp, skriver Torrentfreak. Läs hela undersökningen på länken nedan.