Facebook ändrade i förra veckan sitt användaravtal som berör användarnas privatliv och upphovsrätt. Kort efter det började många användare dela med sig av ett meddelande som ska skydda deras integritet och uppladdat innehåll på tjänsten.

Så här kan meddelandet se ut (se faktaruta för den längre versionen som sprids):

Det finns även en svensk version som sprids:

I samband med de nya Facebookriktlinjerna förklarar jag härmed att min upphovsrätt finns på alla mina personuppgifter, illustrationer, texter, professionella bilder och videor, etc. (på grund av Bernkonventionen). För kommersiell användning av dessa krävs skriftligt samtycke av mig vid alla tillfällen! (Alla som läser detta kan kopiera denna text och klistra in den på sin Facebookstatus.) Detta kommer att placera dem under skydd av upphovsrätten i den aktuella kommunikén /.../ Osv.

Att posta meddelandet på Facebook är dock helt verkningslöst då du som användare redan har accepterat tjänstens användaravtal när du registrerade ditt konto på tjänsten. Att skriva en uppdatering likt ovan kan inte påverka det befintliga användaravtalet mellan dig och Facebook.

PC för Alla kontaktade advokat Daniel Westman på Juridicum för att reda ut begreppen. På frågan om dessa meddelanden har någon juridisk bäring svarar han:

– Det är en komplicerad fråga. När det gäller vissa rättsliga frågor kan en text ha betydelse. Men det är definitivt inte så enkelt som det framställs i den spridda texten. Dessutom verkar man blanda ihop upphovsrätt och integritetsskyddet. Huvudintrycket är alltså att texten är missvisande, säger Daniel Westman till PC för Alla.

Facebooks villkor
Facebook begär rätt att hantera det material du laddat upp på tjänsten så att det kan delas och spridas på tjänsten utan att Facebook gör sig skyldigt till olaglig kopiering.

Facebook kan inte använda ditt material för egen vinning, däremot registrerar tjänsten dina användarvanor för att skapa en mer korrekt profil av dig. Denna profil används sedan för att visa annonser som Facebook tror du kan vara intresserad av.

Här kan du läsa Facebooks respons på texten som sprids (Facebook).

Fakta

”In response to the new Facebook guidelines I hereby declare that my copyright is attached to all of my personal details, illustrations, comics, paintings, professional photos and videos, etc. (as a result of the Berner Convention).

For commercial use of the above my written consent is needed at all times!

(Anyone reading this can copy this text and paste it on their Facebook Wall. This will place them under protection of copyright laws. By the present communiqué, I notify Facebook that it is strictly forbidden to disclose, copy, distribute, disseminate, or take any other action against me on the basis of this profile and/or its contents. The aforementioned prohibited actions also apply to employees, students, agents and/or any staff under Facebook’s direction or control. The content of this profile is private and confidential information. The violation of my privacy is punished by law (UCC 1 1-308-308 1-103 and the Rome Statute).”