Enligt analysföretaget Directions on Microsoft som specialiserar sig på analyser av Microsoft nådde Windows Store förra veckan 20 000 appar. Av dessa är nästan 18 000 appar gratis, vilket motsvarar 87 procent.

Windows Store har lång väg att gå jämfört med Apples och Googles app-butiker som båda har runt 700 000 appar. Tillväxten på Windows Store är dock stor och för endast två veckor sedan uppgavs Windows Store erbjuda 13 000 appar.

Siffrorna från Directions on Microsoft baseras på det totala antalet appar världen över. För varje enskilt land kan emellertid siffrorna variera. I Windows Store för USA finns det exempelvis 12 675 appar medan Windows Store i Storbritannien endast har cirka 11 000 appar. Det är okänt hur många appar som finns i den svenska versionen av Windows Store.