Så minskar du stressen – experternas bästa råd

Så här bör du hantera de sociala medierna för att hålla stressen i schack, enligt experterna.

Lär dig att navigera och se strukturerna i de sociala medierna. Om du lär dig läsa flödena på ett bra sätt och inte bara ser dem som något som svischar förbi så kan du sålla och blir inte stressad.

Se sociala medier som en del av den verkliga världen. De som fortsätter göra en uppdelning mellan den digitala och den fysiska världen kan känna sig stressade, medan de som inte gör den kan känna sig trygga.

Fundera på vad de sociala medierna betyder för dig och vad du vill ha dem till. Måste du exempelvis ha flest vänner på Facebook, eller räcker det med att du har kontakt med dem som betyder mycket för dig? Var aktiv och bestäm själv hur du vill ha det, i stället för att bara reagera på vad andra gör.

Uppfostra din omgivning så att folk inte förväntar sig att du ska ge respons dygnet runt. Du kan lära din omgivning hur du relaterar till sociala medier. Om du inte uppdaterar din status ofta lär sig folk det och förväntar sig heller inget annat.

Bestäm dig för vilka sociala medier som är viktiga för dig att finnas i – och håll dig till dem. Vissa vill vara överallt medan andra sållar. Det finns inga allmänna rekommendationer, det viktiga är att du formar din digitala tillvaro på ett medvetet sätt.

Planera och begränsa din närvaro i sociala medier. Bestäm dig för hur mycket tid du ska lägga ned på sociala medier per dag. Stresshantering handlar om att du behöver ta ett steg tillbaka och fundera på dina prioriteringar och målsättningar, för då tar du kontroll över situationen.

Fundera på vad vänskap är för dig och vilken typ av vänskap du vill prioritera. Du kanske kommer fram till att det är viktigare att odla några nära vänner än dina 200 cyber­vänner på Facebook.

Se till att dina digitala identiteter inte skiljer sig för mycket från ditt verkliga jag. Vissa försöker projicera en bild av sig själva som är mycket bättre än vad de egentligen är, och då uppstår det en stress. Om du känner att det är på riktigt så infinner sig ett lugn.