I april 2014 kommer Microsoft att lägga ned all support för Windows XP. Detta trots att det drygt elva år gamla operativsystemet fortfarande används på miljoner datorer världen över.

Vissa säkerhetsexperter tycker det är bra att Microsoft drar en linje och markerar slutet för Windows XP. Andra hävdar att Microsoft inte kommer att ha något val än att fortsätta ge support på operativsystemet.

Efter att Microsoft lägger ned support på Windows XP kommer företaget inte längre att utfärda några säkerhetsuppdateringar. Något som betyder att de som fortsätter att använda operativsystemet utsätter sig för en säkerhetsrisk.

Michael Cherry på analysföretaget Directions on Microsoft tror att Microsoft kommer tvingas att fortsätta utfärda säkerhetsuppdateringar om något allvarligt inträffar.

– Om ett allvarligt säkerhetsproblem skulle inträffa efter att supporten lagts ned på Windows XP skulle det kunna skapa massiva problem. Inte bara för de som använder Windows XP, men även för hela internet. Finns det fortfarande ett stort antal användare av XP tror jag Microsoft är tvunget att lösa problemet, säger Michael Cherry.

När Microsoft lägger ned support för Windows XP 2014 har företaget underhållit operativsystemet i 12,5 år, det är nästan 2,5 år längre än Microsofts normala supportperiod på tio år.

Alla håller dock inte med Michael Cherry om att Microsoft har någon skyldighet att underhålla Windows XP ytterligare.

– Jag tror att Microsoft måste markera slutet för XP. Företaget har underhållit operativsystemet längre än vad som krävts och det finns inga moraliska förpliktelser att fortsätta med det, säger John Pescatore på analysföretaget Gartner.

Även säkerhetsexperten Andrew Storms på Ncircle Security instämmer.

– Jag ser inget skäl till att Microsoft skulle ändra på sig i den här frågan. Skulle man göra det tappar företaget sin trovärdighet och användarna kommer aldrig att uppdatera till en nyare version, säger Andrew Storms.

Både Andrew Storms och John Pescatore anser att användarna helt enkelt måste uppgradera sina system när tiden kommer, eller köpa en ny dator.

IDG News