Drinkblandning och rengöring av poolen. Silverputs och fransk glosträning. Under vintern har vi sett många exempel på mer eller mindre rimliga rot- och rut-avdrag, och debatten har varit het.
Däremot är diskussionen om ett rit-avdrag onödigt sval.

Medan rot och rut handlar om hantverks- och städtjänster skulle ett rit-avdrag göra det billigare med it-tjänster i hemmet.
Städning av hårddisken skulle med andra ord jämställas med städning av badrummet – och vi skulle kunna göra samma sorts avdrag för att trimma datorn som för äppelträdet.

Idén väcktes för flera år sedan, och att det ännu inte har blivit verklighet är för mig en gåta. Själv ser jag fem starka skäl för ett rit-avdrag.

1. Vi betalar våra räkningar på nätet. Vi håller kontakten med försäkringskassan och gör vår självdeklaration. En stor del av den politiska debatten sker online. Det är svårt att vara medborgare utan dator, och det ligger i samhällets intresse att tekniken fungerar för alla. Ett rit-avdrag skulle öka tillgängligheten.

2. It-världen blir allt mer komplex, och många hänger inte med. Det är tillräckligt svårt att lära sig använda tekniken – och att själv lösa problem eller sköta installationen kan kännas omöjligt. Jag är övertygad om att många skulle ha ett minst lika stort behov av några timmar med en nätverkstekniker som av en städare eller hantverkare.

3. Förr i tiden kunde vi ta vår trasiga dator till en verkstad. I det digitala hemmet är däremot allt hopkopplat, och det är ofta svårt att veta om det är datorn, programmen, routern, internetuppkopplingen eller skrivaren som krånglar. Det gör att många behöver just it-service i hemmet.

4. Ungdomsarbetslösheten är ett av Sveriges största problem, men något som förenar många av de arbetslösa ungdomarna är en fantastisk it-kunskap. På samma sätt som rut-avdraget har skapat en vit arbetsmarknad för många lågutbildade invandrarkvinnor tror jag att rit-avdraget skulle hjälpa ”nördgenerationen” att ta sig ut på arbetsmarknaden.

5. Marknaden för it-tjänster i hemmen är i dag försvinnande liten, och det jobb som utförs är antingen obetalt eller svart. Statens skatteinkomster är med andra ord små vilket gör att reformen skulle bli billig. Ja, chansen är stor att staten faktiskt skulle tjäna mer på ökade inkomstskatter än den förlorar på avdraget.

En undersökning som it-företagens branschorganisation lät göra för två år sedan visar att 72 procent av svenskarna är positiva till ett rit-avdrag. I en annan undersökning sa 79 procent att ett rit-avdrag skulle öka deras intresse för att köpa it-tjänster. Jag tror inte att siffrorna ser annorlunda ut i dag.

Nu under våren ska riksdagen behandla ett antal motioner kring rit-avdraget, och jag hoppas att politikerna är lika positiva som deras väljare. Jag har nämligen svårt att förstå hur silverputsning och drinkblandning skulle vara viktigare än en satsning på ett starkare it-Sverige.

Martin Appel

Fakta

Martin Appel är konsumentredaktör på PC för Alla och en av dem som skriver på pcforalla.se/debatt