Fakta om robotarna som gör rent hus

Klicka på tabellen för att se i stort format

Så gjorde vi testet och urvalet

I ett tämligen rent hem kastade vi ut mjöl, strösocker och makaroner, tre varor av skiftande textur, densitet och storlek som ofta återfinns på köks- och matsalsgolv. Till detta tillkom det damm som normalt lever och frodas i närheten i hemmiljö. Därefter satte vi robotarna i drift en efter en för att kontrollera hur väl de fick upp smutsen, både den naturliga och den artificiellt skapade föroreningen. De fick också vandra åtskilliga gånger över golvet för att bedöma hur väl de hanterar vanligt förekommande hinder som mattor, trösklar, hörn och stolar. Testet återspeglar vanlig användning.

Ett antal robotar ur olika prisspann och från olika tillverkare valdes ut för att kunna ge en fingervisning om vad de olika robotarna förväntas klara av i respektive kategori, och för att kunna göra en relativ jämförelse mellan dem.

Tack till Tretti.se för lån av produkterna.