2009 Zeus – Keylogger som riktade sig till storföretag

Viruset Zeus riktade främst in sig på storföretag som Amazon och Cisco och fungerade som en slags keylogger. Skaparen av viruset påstår att han helt har lämnat virusbranschen, även om många experter tror att han ljuger. Viruset är av sorten "trojansk häst", och använde Windows-versioner för att sprida sig.

virus

Det stora problemet med Keylogger – och som gjorde att det fick stor spridning – var att viruset var svårt att upptäcka. Framför allt användes det för att komma åt bankuppgifter, men det kunde även bland annat installera gisslanprogrammet Crypto Locker.