Forskare vid Cambridgeuniversitetet publicerade i går en studie som undersökt hur så kallade Gilla-klick på Facebook kan användas för att bygga en profil kring användarna.

Enligt studien kan dina gilla-klick på det sociala nätverket användas för att fastställa ras, ålder, iq, sexuell läggning, personlighet, drogmissbruk och politiska åsikter.

Studien visar även att Gilla-klick kan användas för att erhålla känslig information om nästan alla som använder Facebook regelbundet.

– Jag är en stor beundrare och aktiv användare av nya tekniker, inklusive Facebook. Jag uppskattar automatiserade boktips eller när Facebook väljer ut de nyheter som kan vara intressanta för mig, säger Michal Kosinski, en av forskarna bakom studien.

Han ser dock ett problem med tekniken och att den kan användas för mer ljusskygga ändamål.

– Men jag kan tänka mig att samma information och teknik kan användas för att förutsäga mina politiska åsikter eller min sexuella läggning, och det utgör ett hot både frihet och liv, säger Michal Kosinski.

I studien använde forskarna en speciell algoritm som analyserade 58 000 Facebook-användare i USA som deltog frivilligt. I studien kunde forskarna korrekt fastställa användarnas sexuella läggning i 88 procent av fallen och särskilja svarta och vita användare i 95 procent av fallen. Användarnas politiska åsikter kunde fastställas i 85 procent av fallen.

Enligt forskarna kunde de även korrekt upptäcka vilka användare som sysslar med droger i 73 procent av fallen.

Forskarna drar slutsatsen att all den här informationen kan användas på ett sätt som utgör ett hot mot den personliga integriteten och friheten. Myndigheter skulle exempelvis kunna använda liknande metoder för att få fram mer information om användarna.

– Detta kan avskräcka människor från att använda dagens digitala teknik och minska förtroendet för olika institutioner, något som i slutändan hämmar den tekniska och ekonomiska utvecklingen, säger Michal Kosinski.

Senast förra månaden släpptes en studie som visar att Facebook-användare ofta skapar problem i sina relationer på grund av att de lägger ut för mycket privat information på tjänsten.

IDG News