Enligt mätföretaget Net Applications hade Windows 8 en global andel på 3,6 procent i slutet av mars, en ökning med 0,6 procentenheter. Det är en marginell ökning från februari då siffran stod på tre procent, men bättre jämfört med tidigare månader.

Under mars ökade operativsystemet för första gången mer jämfört med månaden innan. I februari ökade Windows 8s andelar med 0,4 procentenheter från 2,6 procent i januari.

Jämfört med när Windows Vista släpptes går det dock inte speciellt bra för Windows 8. Fem månader efter att Vista släpptes hade operativsystemet enligt Net Applications en marknadsandel på 4,9 procent, 1,3 procentenheter bättre än Windows 8.

Det gick långt bättre för Windows 7 som hade cirka elva procents andelar fem månader efter att det släpptes.

windows 8 mars

Windows XP föll endast 0,25 procentenheter under mars, något som visar att få användare har valt att uppgradera från det tolv år gamla operativsystemet. XP hade i slutet av mars en marknadsandel på 42 procent.

Windows 7 ökade under mars med 0,2 procentenheter och finns nu installerat på 49 procent av världens Windowsdatorer enligt Net Applications. Windows Vista föll för första gången under femprocentsgränsen under mars.

Net Applications siffror bygger på mätningar av cirka 40 000 webbplatser runt om i världen.

IDG NewsDiskutera Windows 8 på Eforum