Både Windows 7 och Windows 8 har släppts, ändå har ett stort antal användare valt att stanna kvar med den tolv år gamla trotjänaren Windows XP. Enligt siffror från mätföretaget Net Applications har tillbakagången för operativsystemet dessutom mer eller mindre stannat upp.

Under de senaste tre månaderna har Windows XPs marknadsandelar minskat med endast 0,12 procentenheter. Det är endast en femtedel av operativsystemets minskning på årsbasis som under de senaste tolv månaderna stod för 0,68 procentenheter.

windows xp marknadsandelar

Det betyder att miljontals användare väljer att stanna kvar med Windows XP trots att det endast är 53 veckor kvar till dess att Microsoft lägger ned supporten på operativsystemet. Efter att supporten läggs ned kommer det inte längre att utfärdas några säkerhetsuppdateringar eller buggfixar.

Missa inte: Så kommer du igång med Windows 8

Under de senaste två åren har Microsoft försökt få XP-användarna att uppgradera sina datorer till Windows 7. Det har lyckats till viss del, men med största sannolikhet långt ifrån den takt Microsofts hoppats på.

Fortsätter Windows XPs minskning i samma takt som nu kommer operativsystemet fortfarande stå för 33 procent av alla Windowsinstallationer världen över i slutet av april nästa år. Supporten för Windows XP kommer att läggas ned den 8 april 2013.

I slutet av mars hade Windows XP en marknadsandel på 42 procent av alla Windowsdatorer världen över. Windows 7 står för 49 procent och Windows 8 har hittills endast en andel på 3,6 procent och Vista strax under fem procent.