Somliga använder den när de studerar. Andra när de jobbar med planering. Några gör det bara för att samla tankarna.

En tankekarta (mindmap) kan vara bra i många sammanhang. Det handlar som bekant om att presentera information på ett grafiskt sätt. Ofta gör man det genom att placera in fakta i olika cirklar och sedan knyta ihop dem med hjälp av linjer och färger.

Vill du inte rita på fri hand kan du använda ett digitalt verktyg som Mindomo. Du kan skapa på egen hand eller tillsammans med andra.

I gratisabonnemanget av Mindomo får du skapa tre tankekartor.

Mindomo