Med anledning av Kompletts uppköp av Webhallen kontaktade PC för Alla Webhallens operative chef, Wilhelm Sporrong, för att ta reda på hur affären kommer att påverka dig som kund.

Wilhelm Sporring webhallen

Hur kommer det här att påverka Webhallens kunder vad gäller garantier?

– Kunderna kommer inte att påverkas alls. Vi kommer fortsätta att driva Webhallen precis som tidigare.

Kommer Webhallen att utöka sitt produktutbud framöver?

– Vi har diskuterat nya produktgrupper redan innan den här affären blev aktuellt. Men vi har inga konkreta planer för tillfället.

Har ni planer på att utöka med fler butiker i Sverige?

– Ja, vi kommer att öppna minst en ny butik redan i år. Den kommer att bli belägen i Stockholmsområdet.

Till sist, hur mycket betalade Komplett för uppköpet?

– Komplett betalade ut ett kontantvederlag på 140 miljoner kronor.