Att fånga vad som händer på skärmen och i ljudkortet och spara på fil eller skicka direkt ut på internet blir alltmer populärt. Speciellt för spelentusiaster, som delar med sig av sina digitala upplevelser på sajter som Youtube, men också för de som till exempel vill spela in och sända poddsändning med video. Vanligt är till exempel att mötas via Skype och spela in samtalet som en video och sedan ladda upp på Internet, eller strömma live som webbaserad tv.

Det är däremot inte alltid så enkelt att konfigurera och få bra resultat ifrån de olika program som finns för detta på pc, och dessutom tar det kraft från datorn som man hellre skulle vilja använda för just spelgrafik.

Anslutningar
Avermedia har flera smarta prylar för detta riktade till just spelentusiaster. Live Gamer Portable är just en sådan, en liten smartphone-stor dosa med ett gäng anslutningar, hdmi in och ut, analog video in, och analogt ljud in och ut, samt en stor knapp på ovansidan.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning