Med den senaste tidens avslöjanden om vilka företag som samarbetar med NSA är det många som dragit öronen åt sig. De företag och tjänster som pekats ut hittills är Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, AOL, Paltalk, Skype, Youtube och Apple.

nsa avlyssning

I stort sett samtliga av de anklagade företagen har förnekat att man ger ut användarnas uppgifter, om inte lagen kräver så det vill säga.

Litar du inte på dessa företag och deras tjänster så finns det än så länge tänkbara alternativ. I alla fall alternativ som i dagsläget inte samarbetar med NSA och amerikanska myndigheter på det sätt som de ovanstående företagen anklagas för.

Här är exempel på några NSA-säkra alternativ du kan använda om du vill känna dig lite säkrare.

NSA-alternativ       NSA-säkra alternativ

Microsoft Office           ->  Libre Office
Chrome, IE och Safari  ->   Firefox
Windows och OS X      ->  Linux
Google Maps                ->   Open Street Maps
Instagram                     ->   Vine
Android, IOS och WP   ->   Firefox OS (ej släppt ännu)
Dropbox, Skydrive etc  ->   Owncloud
Google Sök                   ->   Duckduckgo
Gmail, Outlook etc        ->   Bitmessage
Sociala nätverk             ->   Diaspora
Skype                           ->   Jitsi

För en full lista av olika alternativ kan du styra över till Prism-break.org som har en full uppsättning med alternativ till de kommersiella jättarna som anklagas för att läcka ut din privata information.