Somliga drömmer om att bli författare på heltid. Andra vill bara trycka upp sin diktsamling och ge bort den till nära och kära. Oavsett vilket finns det numera stora möjligheter att skapa riktiga pappersböcker – till en överkomlig kostnad.

Ett företag som kan hjälpa dig är svenska Publit. Företaget, som har funnits sedan 2008, publicerar böcker åt över 6 000 utgivare – och många av dem är privatpersoner.

Publit

Det finns olika sätt att använda Publit, och det enklaste är abonnemanget Pay as you go. Det saknar månadsavgift, utan du får i stället betala en del av omsättningen för det du säljer. Att publicera e-böcker är gratis medan du som vill ha böckerna tryckta givetvis måste betala. Grundtanken är något som kallas för print on demand, alltså att böckerna trycks först när de säljs.

Det finns också ett betalabonnemang för dig som vill minska avgiften. Det innefattar även andra tjänster, exempelvis produktion av ljudböcker och distribution till tjänster som Storytel och till biblioteken.