Forskare vid University of Washington har lyckats utveckla en teknik med namnet ”ambient backscatter” som gör det möjligt att utnyttja tv-signaler och signaler från trådlösa nätverk och återanvända energin i dessa.

Även om den energin som samlas in är mycket låg går det enligt forskarna potentiellt möjligt att använda tekniken för speciella radiosändare som drar väldigt lite energi och kan därför drivas utan batterier.

– Vi kan återanvända de trådlösa signaler som finns runtomkring oss och vända de till både en energikälla och ett kommunikationsmedium, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

Forskarna hoppas att deras teknik kan komma att användas i framtidens bärbara digitala prylar som exempelvis smarta klockor och smarta sensorer.