Det förs en diskussion i vår tid om unga som om de vore en generation tjuvar som stjäl musik, filmer och tv-serier. I Sverige har upphovsmakare startat Copyswede, en organisation för att säkerställa sin ekonomiska ersättning vid laglig kopiering.

Självklart ska
upphovsmakare få betalt för sitt arbete, men vi måste ändra fokus i debatten och se hur vi tillsammans kan skapa ett modernt system som har legitimitet. I undersökningar uppger 80 procent att de är emot dagens system med kassettbandskatt. Dagens förlegade ersättningsystem straffbeskattar ny teknik och den unga generationen som driver teknikutvecklingen framåt.

Det var 1982 man införde kassettbandskatten för att hindra att den nya tekniken med inspelningsbara kassettband skulle urholka upphovsmakarnas ersättning. Vi var många som gjorde egna blandband till oss själva och till vänner, men vi var lyckligt omedvetna om att vi var kassettbandsbeskattade.

Ny teknik har i alla tider välkomnats av en förändringsbenägen ungdomsgeneration samtidigt som misstänksamheten och konservatismen varit utbredd bland lagstiftare och äldre generationer, som i utvecklingen sett hot mot den rådande ordningen.

Det var inte många år sedan diskussionen kring Ipred blev en generationsdelare där en ung generation ställde sig upp och ifrågasatte ett system som man såg som inkonsekvent och omodernt. Vi behöver överbrygga generationsklyftan och skapa logiska och moderna lagar och ersättningsregler där upphovsmakarna får betalt för sitt arbete samtidigt som ny teknik inte straffbeskattas.

En ny undersökning från PC för Alla visar att 8 av 10 motsätter sig en kassettbandskatt i den form den har idag. Diskussionen kring att allt ska vara gratis på nätet leder fel och drivs av en mycket liten del av befolkningen. I motsats ser vi hur vi är benägna att betala allt mer för kultur som konserter med mera. Teknik möjliggör kulturkonsumtion på ett nytt sätt, men vi är många som inte vill ha dolda avgifter på de produkter vi använder oss av.

Surfplattor är inte särskilt ägnade att ladda ned och spara kopior av filmer och musik på. Inte datorer heller. Utvecklingen för hur vi konsumerar musik, filmer och tv-serier går i tydlig riktning mot streaming och molntjänster. Vi blev av denna anledning mycket förvånade när det precis innan sommaren skickades krav om att försäljning av datorer och surfplattor ska redovisas till Copyswede och omfattas av kassettbandskatten.

Under hösten kommer branschföreningen Elektronikbranschen intensifiera samtalet kring hur vi finner moderna lösningar och hur vi överbrygger den generationsdimension som blir allt mer tydlig. Samtliga politiker jag hittills pratat med, är helt eniga med oss om att detta är galet, men hittills har upphovsmakarna velat ha kvar sin kassettbandskatt. Detta samtidigt som vi ser hur nästan allt har förändrats sedan 1982. Vi ser nu att tiden har kommit för att tillsammans med upphovsmakarna skapa ett nytt och modernt ersättningssystem, till exempel över skattsedeln på samma sätt som föreslagits gällande tv-licensen.

Till slut handlar denna fråga om att bygga vidare på de styrkor Sverige historiskt haft med högt teknikanvändande och innovation. Vi måste ge bästa möjlighet för dagens ungdomsgeneration att fortsätta detta byggande och inte som nu sker straffbeskatta och skuldbelägga dem.

Klas Elm
Vd Elektronikbranschen

Fakta

Klas Elm är vd för Elektronikbranschen och en av dem som skriver på pcforalla.se/debatt