Silent Circle är ett amerikanskt företag som specialiserar sig på krypterade kommunikation. I går meddelade företaget att man har släppt en ny app för Android och IOS som låter dig skicka textmeddelanden som inte kan avlyssnas.

Appen som heter Silent Text låter dig specificera livstiden på ett textmeddelande innan det raderas. Dessutom sparas de nycklar som används för kryptering på avsändarens telefon, något som enligt Silent Circle gör det omöjligt för utomstående att knäcka krypteringen.

Silent Text. Varning, detta meddelande förstörs inom en minut.

En av medgrundarna till Silent Circle är den välkända krypteringsexperten Phil Zimmerman. Silent Circle valde i början av augusti att lägga ned sin e-posttjänst efter att den före detta NSA-anställde, Edward Snowden, avslöjades USA:s elektroniska avlyssningsprogram.

Silent Circle erbjuder även prenumerationstjänsten Silent Phone som gör det möjligt att använda ip-telefoni och mobila videokonferenser med stark kryptering.

Silent Text-appen genererar en unik krypteringsnyckel för varje nytt meddelande som skapas. Efter att en konversation är över raderas krypteringsnyckeln, något som enligt Silent Circle gör det omöjligt att återskapa meddelanden även om någon får fysisk tillgång till telefonen.

Endast avsändaren och mottagaren kan läsa meddelanden som skicka med Silent Text. Skulle någon avlyssna kommunikationen mellan de båda användarna syns endast den krypterade texten.

Appen gör det även möjligt att radera meddelanden när som helst, antingen automatiskt efter en viss tid eller manuellt. Meddelandena försvinner då helt och kan aldrig återskapas. Appen gör det även möjligt att skicka dokument tillsammans med ett meddelande.

Silent Text är gratis och finns att hämta här för Android och här för IOS.

IDG News