Symantec släppte i går en rapport med namnet Mobile Adware and Malware Analysis som bygger på analyser av de appar som finns på Google app-butik, Google Play. Likt tidigare rapporter fortsätter olika typer av skadliga appar att öka på plattformen.

En kategori appar som Symantec valt att kalla ”madware” består av appar som innehåller ovanligt aggressiv annonsering. Enligt företaget har antalet appar som faller under madware-kategorin ökat med 23 procent under det första halvåret 2013.

Under helåret 2012 växte madware-appar med 15 procent.

skadliga appar android

Madware beskrivs som appar med annonser som samlar in information om användarens telefon som exempelvis imei-numret, telefonmärke och modell. Enligt Symantec ägnar sig två tredjedelar av alla madware-appar åt den här typen av informationsinsamling.

En av tre madware-appar visar reklam i Android notisfält, något som genererar inkomster till utvecklarna av apparna men som skapar irritation hos användarna, enligt Symantec.

Även appar som är direkt skadliga för användarna ökar på Google Play, trots att Google aktivt försöker filtrera bort den här typen av appar. Mellan juni 2012 pch juni i år ökade antalet kända skadliga appar med 69 procent.

Rapporten i sin helhet hittar du här (pdf).