I november visade Mozilla upp ett nytt gränssnitt för Firefox som går under kodnamnet Australis. Vid tidpunkten var planen att införa det nya utseendet i Firefox 28 som kommer att släppas den 4 mars.

I går backade emellertid Mozilla och uppger att man senarelägger planerna till tidigast Firefox 29 som planeras att släppas den 28 april. Företaget uppger dock att det finns en risk för att det kan bli försenat ytterligare.

Anledningen till förseningen beror på att förändringarna i koden är relativt omfattande och kräver ordentliga tester innan Australis kan släppas i skarp version.

Den största nyheten med Australis är att gränssnittet blir mer enhetligt på alla de plattformar som stöds av webbläsaren. Det handlar dock inte om några större förändringar utan mindre detaljer som rundade hörn och en ny stil på inaktiva flikar.

firefox australis
Den övre delen av bilden visar dagens gränssnitt i Firefox. Den undre delen visar hur flikar kan komma att se ut i Australis.

Införs inte Australis i Firefox 29 kommer Mozilla istället göra ett försök att införa det i Firefox 30 som är planerad att släppas den 9 juni.

IDG News