Det kan vara lätt att bli rädd för trådlös teknik av flera anledningar - det är för oss mestadels osynliga vågor, och har vi inte trots allt sett att elektromagnetism kan vara farligt, exempelvis i form av UV- eller gammastrålning? Men allt vi vet om fysik än så länge talar för att de våglängder som används för radiovågor, exempelvis för mobiltelefoni eller mobilsurf, helt enkelt inte har energi nog för att jonisera atomer till skillnad från exempelvis UV eller gamma, och därmed inte heller energi nog att påverka hälsan. Trots det är inte alla övertygade.

Mobile Telecommunications and Health Research Programm, förkortat MTHR, har sammanställt forskning inom ämnet under de senaste elva åren, från totalt 31 olika projekt som resulterat i omkring 60 publicerade avhandlingar. Många som hävdar mobiltelefonanvändandets skadeverkningar argumenterar för att det saknas studier som undersöker effekterna i det långa loppet, vilket är en av de punkter som MTHR hoppas tackla.

Slutsatsen efter de utförliga studierna var att det inte fanns några tecken på att mobiltelefonanvändande, eller exponering för några liknande elektromagnetiska vågor, kan ge upphov till någon nedsatt hälsa eller cancerrisk. Dessutom kommer studierna fortlöpa under de kommande åren, för att säkerställa att det inte heller finns några risker med användning längre än elva år.

Programmet blev sponsrat med 13,6 miljoner pund, eller omkring 146 miljoner kronor, med målet att säkerställa att forskningen bedrevs under en lång tid, med representanter och forskare från både regering, industri och akademi.

Sammanfattningen kan läsas i sin helhet i pdf-format här. Vad säger våra läsare - var det för er del en förväntad slutsats eller, om inte, känner ni er nu lite lugnare med att ha telefonen på nattduksbordet om natten?


Diskutera artikeln på NordicHardware
 

Relaterade artiklar

Oroar du dig för strålning från dina prylar?
Det är inte längre tillåtet att rösta.