1. Hämta tillägg för 
både nytta och nöje

Brukar du skapa scheman eller kanske sudoku-ark? I så fall är det smart att ta hjälp av några av alla de tillägg som finns tillgängliga för Google Kalkylark. Du hittar dem under menyn Kalkylark. 


2. Färga cellerna 
utifrån olika villkor

Genom att använda villkorsberoende formatering kan du välja att färga texten eller bakgrunden i en cell i en viss nyans om till exempel ett värde går under en angiven gräns. Funktionen finns i menyn som visar sig när du högerklickar på en cell.


3. Formatera alla 
värden manuellt

Cellerna formaterar siffror utifrån den typ av värden de tror att du skriver in, men det är inte alltid som de lyckas så bra som man skulle önska. Genom att gå till Format, Nummer har du chansen att kontrollera formateringen manuellt. 


4. Klistra in valfria delar med specialfunktionen

Ibland vill du bara klistra in delar av det du har kopierat från en cell, och då kommer funktionen Klistra in special till användning. Kopiera bara något från en cell, högerklicka på målcellen och välj Klistra in special. 


5. Styr formateringen med bestämda villkor

Precis som i mer avancerade program för kalkylering kan även Google Kalkylark styra cellformateringen efter vissa villkor. Markera cellerna du vill formatera och gå till Format, Villkorsberoende formatering. 


6. Lista alla funktioner 
i hela Google Kalkykark

Det är sannerligen inte lätt att hålla reda på alla tillgängliga funktioner i ett kalkykprogram, och det tillkommer hela tiden nya. Klicka på funktionssymbolen följt av Fler funktioner för att se hela utbudet.