Så svarar Wikimedia

wikimedia sverigePC för Alla har även kontaktat Wikimedia för en kommentar, men har inte lyckats få kontakt med någon talesperson. På sin webbplats uppger Wikimedia Sverige emellertid att man avvisar stämningsansökan och hävdar att det handlar om en tolkningsfråga.

– BUS hävdar att experter och kommuner gör samma tolkning som de själva. Bland dessa råder dock delade meningar! I exempelvis en artikel i Nordisk Immateriellt Rättsskydd gör Daniel Westman, Kursföreståndare i IT-rätt vid Stockholms universitet, en annan bedömning av rättsläget. Inte heller alla kommuner har tecknat avtal med BUS utan några anser att lagen bör tolkas på det sätt som Wikimedia Sverige gör, skriver Wikimedia på sin webbplats.

Till skillnad från BUS tolkar Wikimedia undantag i upphovsrättslagen som att bilder även får publiceras på nätet.

– Vi förstår att BUS har som affärsidé att representera konstnärerna ekonomiskt men beklagar att de tar till en juridisk process i stället för att bejaka ett projekt som ger Sveriges skattebetalare möjlighet att se den konst som vi alla redan betalt för. I svensk rätt är det dessutom redan fastställt att foton på offentlig konst kan publiceras kommersiellt på till exempel vykort eller böcker, utan ersättning till konstnären, men BUS tolkning är att detta inte skulle gälla för Internet, skriver Wikimedia vidare.

Mer information om stämningen hittar du på BUS webbplats.
Utredningen kring stämningsansökan kan du läsa här (pdf).
Lagtexten som de båda organisationerna referar till hittar du här.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning