Vad vi ska försöka oss på känns till en början som rent hokuspokus. Vi ska bygga en skärm som är osynlig för alla som inte har ett par specialglasögon på sig!

spion skärm

I själva verket är tekniken lika logisk som den är häftig. Skärmytan på vanliga lcd-skärmar är konstruerade av flera lager. De producerar ljus och filtrerar sedan det för att våra ögon ska uppfatta varenda liten pixel på ett korrekt sätt. Bortsett från de lager som distribuerar skärmens bakgrundsbelysning över hela skärmen är det främst tre lager som bestämmer vad som ska visas på skärmen: Två så kallade polariseringsfilter, som bestämmer ljusets elektromagnetiska svängning, samt en hinna bestående av flytande kristaller (liquid crystal display, lcd).

Skära bort filtret

Om vi skulle ta bort det främre polariseringsfiltret skulle skärmen endast lysa med ett vitt sken. Detta eftersom ljuset, oavsett elektromagnetisk svängning, inte stoppas av något främre filter. Just detta – att ta bort det främre polariseringsfiltret – är precis vad vi vill göra med vår skärm. Vi ska helt enkelt skära bort polariseringsfiltret så att skärmen endast ser ut att visa en heltäckande vit yta.

I all hemlighet kan vi sedan se vad som visas på skärmen genom att använda ett par vanliga, men något modifierade, 3d-glasögon. De använder nämligen, precis som skärmar, just polariserande filter och glasögonen tar därför över den funktion vårt bortplockade polariseringsfilter hade. Skillnaden är att det som visas på skärmen bara är synligt för den som bär våra modifierade glasögon. Då kör vi igång!


Varning!

Se upp för snokande personer med solglasögon. Många solglasögon har redan från början polariserande glas för att motverka störande reflexer. Det är därför fullt möjligt att vissa solglasögon kan användas för att se vad som visas på vår skärm.


Kolla filmen!

Här ser du filmen som visar vår hemliga skärm!
pcforalla.se/hemligskarm


Så funkar en lcd-skärm

Det bakre av de två polariserings­filtren i en vanlig lcd-skärm släpper genom det ljus som produceras av bakgrundsbelysningen endast i en viss linjär elektromagnetisk svängning, exempelvis vertikal vinkel. För att ljuset ska kunna fortsätta ut till våra ögon måste även det främre av de båda polariseringsfiltren vara fysiskt vridet åt rätt håll för att släppa igenom ljus med samma svängning.

Blockerar ljuset

Detta är dock inte fallet i lcd-skärmar. De båda polariseringsfiltren är i stället monterade 90 grader mot varandra. Det gör att det främre polariseringsfiltret helt blockerar ljuset från att fortsätta framåt.

Mellan de båda polariseringsfiltren finns ett lager med flytande kristaller som reagerar på elektricitet. När kristallerna inte matas med någon strömstyrka släpper de igenom ljuset utan att göra något med det. Matas de däremot med elektricitet svänger i stället kristallerna upp till 90 grader beroende på hur pass mycket ström de får. Dessa svängningar gör att även ljuset som skickas genom dem vrids.

Matas kristallerna med maximal mängd elektricitet vänder de alltså ljusets elektromagnetiska svängning 90 grader. När ljuset sedan ändrat polaritet kan det utan problem passera genom det främre polariseringsfiltret och därefter nå våra ögon. I och med att varenda liten ruta (pixel) av glasfilmens kristaller kan kontrolleras individuellt gör detta att en pixel kan visa exakt den grad av ljus vi vill.

spion skärm

Missa inte! Så kalibrerar du skärmen i Windows 7


Fakta

Svårighetsnivå: Medel.
Tid: 4 timmar.
Det här behöver du:

  • En vanlig lcd/led-skärm som du inte är rädd om.
  • Ett par passiva 3d-glasögon (kostar cirka 70 kronor).
  • Ett par vanliga solglasögon (med mindre linser än 3d-glasögonen). Aceton (eller liknande, för lösning av lim).
  • Skärverktyg (exempelvis en mattkniv), skruvmejslar och några trasor.

Det här lär du dig:

  • Göra om en vanlig datorskärm så att endast den som bär ett par speciella glasögon kan se vad som visas.