Greppa studiobegreppen

 • Channel. Varje ljud och dess noter har en egen kanal i Step Sequencer-fönstret.
 • Effekter. FL Studio har mängder av effekter som du kan använda för att förändra hur ett ljud ska låta. De vanligaste är reverb (efterklang), delay (eko), filter, chorus (breddar ljudbilden), EQ (equalizer) och kompressor, men det finns även många användbara multi­effekter. Det går att lägga upp till åtta effekter på varje kanal i FL Studio.
 • EQ. Med equalizern går det att justera eller helt ta bort valda frekvenser på enskilda ljud eller på Master-kanalen för en hel låt. Det ingår flera bra EQ-pluggar i FL Studio till exempel Fruity Parametric EQ 2.
 • Kompressor. Kompressorpluggar används för att automatiskt justera volymen på ett ljud så att de tystare delarna låter högre. Effekten av en rätt använd kompressor blir att ljudet upplevs tajtare och hårdare. Tillsammans med EQ är det den mest använda komponenten för att skapa modern dansmusik.
 • Pattern. Ett pattern består av en eller flera kanaler med noter och kan redigeras (editeras) i Step Sequencer-fönstret.
 • Plugin. En plugg är i grova drag ett instrument eller en effekt som öppnas i ett eget fönster och har egna funktioner och inställningar. Det ingår många pluggar i FL Studio och det går även att importera och använda pluggar från andra tillverkare. Två populära mjukvarusyntar från andra till­verkare är Sylenth1 och Nexus2. Tryck Ctrl+F8 för att se alla pluggar som finns i FL Studio.
 • Sampling. En sampling är en digital inspelning av ett ljud, till exempel sång. Det ingår många samplade ljud i Fruity Loops och du kan även importera från fristående producenter. En av hemligheterna till att få din musik att låta modern är att använda rätt samp-lingar. I princip allt som är släppt på Vengeance (www.vengeance-sound.com) de senaste åren låter rätt.
 • Track. Låtens arrangemang i Playlist-fönstret består av tracks (spår). Ett spår kan bestå av patterns, audio eller automation.

FL Studio musik

FL Studio musik
Plugin. Sylenth1 och Nexus2 är två populära syntpluggar som inte ingår i FL Studio, men som kan importeras.


Så ser programmet ut

FL Studio musik

A. Tool Bar. Överst hittar du fönstret Tool Bar och till vänster i det ligger menyn som ger dig tillgång till alla verktyg i FL Studio. Direkt under den ser du tips­rutan som kan vara bra att ha koll på. Den visar förklaringar för allt du pekar på. Till höger finns knappar och inställningar för att styra musiken: start, stopp, spela in, tempo och volym. Med knapparna PAT och SONG bestämmer du vad som ska spelas för tillfället: ett Pattern eller hela låten.

B. Browser. Till vänster i gränssnittet hittar du Browser-fönstret. Det ger dig tillgång till allt som går att använda i FL Studio, till exempel syntar, samplade ljud, effekter och projekt du jobbat på tidigare. Klicka på varje rad som har en pil för att öppna och se vad som ligger där under. När du har hittat något du vill använda i din musik, till exempel ett ljud, går det att dra och släppa det i rätt fönster, beroende på funktion.

C. Playlist. Här ligger arrangemanget för låten. Varje rad kallas för ett track (spår) och kan vara uppbyggd av tre typer av klipp: pattern, audio och automation. Pattern är noter, till exempel för en melodi i en mjukvarusynt, eller steg-sekvenser där varje steg triggar ett ljud, till exempel en bastrumma. Audio är samplingar, exempelvis inspelad sång. Automation används för att styra auto­matiska förändringar av parametrar, till exempel mängden efterklang eller ljudvolym.

D. Step Sequencer. Här ligger de pattern som bestämmer vilka instrument som ska användas och vilka noter som ska spelas. Varje rad är en channel (kanal) och har ett eget instrument och data för att spela upp det. Ett enda klipp från Playlist-fönstret kan bestå av flera kanaler med instrument, till exempel en för bastrumma, en för hi-hat och en för virveltrumma. Ljudet från kanalerna skickas vidare till Mixer-fönstret, antingen individuellt eller i grupp.

E. Mixer. I Mixer-fönstret ställer du in kanalernas ljudvolym, panorering, stereo-separation och annat. Längst till vänster ligger Master-spåret som är den sista kanalen i kedjan med ljuden från alla de andra kanalerna, inklusive alla effekter. Längst till höger ser du effektrutan för den kanal du har klickat på för till­fället. Varje kanal kan ha upp till åtta effekter.

F. Piano Roll. Fönstret Piano Roll öppnas när du klickar på ett klipp eller kanal som innehåller noter. Här kan du spela in eller ändra på en melodi. Noterna visas som horisontella staplar där deras längd bestämmer hur länge ljudet ska spelas. Du kan markera, flytta, lägga till eller ta bort för att ändra vilka noter som ska spelas och när.

Fakta

Svårighetsnivå: Medel.
Program: FL Studio.
Tid: 30 minuter.
Det här behöver du:

 • FL Studio 11 Producer Edition (www.image-line.com/flstudio). Gratis att testa. Kostar cirka 1 400 kronor för online-versionen, inklusive alla framtida uppdateringar.
 • Dator med minst två gigahertz Intel Pentium 4 eller AMD Athlon 64 (eller senare), 32- eller 64-bitars Windows XP/Vista/7/8. Ljudkort som kan hantera Directsound. Stöd för asio/asio2 krävs för inspelning.
 • Hörlurar. (Med ett par bra, heltäckande lurar behöver du inte ljudterrorisera din omgivning och får bättre känsla för att alla frekvenser sitter på rätt plats. Bra ­märken är Beyer Dynamic och AKG.)
 • Högtalare. (Kör du bärbart går det inte att förlita sig på högtalarna i datorn. Koppla till din stereo eller investera i ett par bra högtalare som kan spela frekvenser mellan cirka 50 hertz och 18 kilohertz.)
 • Midi-klaviatur. (Inte nöd­vändigt men du slipper spela på tangentbordet och klicka fram melodier med musen. Det kopplas via usb till datorn och kostar från 500 kronor.)

Det här lär du dig:

 • Grunderna i FL Studio.
 • Att göra en låt.
 • Hur du sprider din musik.