Trots protester från aktivistorganisationer står det nu klart att både den federala polisen, FBI, och CIA får tillgång till mycket av den information som samlas in av NSA. Det avslöjas i ett brev från Deirdre Walsh, som är juridisk chef på U.S. Office of the Director of National Intelligence.

Den information som kan tas del av inkluderar telefonsamtal, epost och andra typer av kommunikationer som genomförs i USA. Fram till nu har det varit okänt om lokala myndigheter i USA har tillgång till NSAs informationsinsamling.

nsa fbi och cia

Enligt det brev som publicerats har FBI inte någon koll på hur många sökningar i NSAs databas som görs. De sökningar som görs ska enligt Deirdre Walsh endast gälla utländska hot eller utländska personer som misstänks vara inblandade i brott.

Insamlingen av den här informationen är laglig, begränsad och övervakas av en amerikansk domstol. I motsats till vad vissa hävdar använder vi inte några kryphål i lagen, och informationen används inte olagligt eller mot amerikanska invånare, skriver Deirdre Walsh i sitt brev.

Enligt den amerikanska domstolen som övervakar bevakningen, U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court, samlar NSA in över 250 miljoner kommunikationer varje år.

IDG News