De flesta känner säkert till att vi bör använda komplicerade lösenord som består av kombinationer av bokstäver, siffror och specialtecken. Ju mer komplicerat ett lösenord är, desto svårare är det att knäcka av eventuella hackare.

Dessutom bör du alltid använda olika lösenord på olika webbplatser. Detta för att undvika att en hackare kan logga in på flera olika webbtjänster du använder om ditt lösenord läckt ut.

Nu hävdar att forskare på Microsoft att väldigt få användare följer dessa råd i praktiken. En hackarattack mot Rockyou nyligen som ledde till att 32 miljoner lösenord läckte ut visade att en majoritet av lösenorden var extremt enkla.

Många användare väljer även att använda en lösenordshanterare, något som Microsofts forskare anser är en dålig lösning. Problemet med lösenordshanterare är att de erbjuder en plats där alla lösenord lagras. En rapport som släpptes nyligen visar även att det finns stora säkerhetshål i många av dessa lösenordshanterare.

enkla lösenord

Enligt forskarna finns det ett bättre sätt att hantera sina lösenord. Deras lösning går ut på att du ska använda enkla lösenord som du kan komma ihåg på tjänster som inte innehåller någon viktig eller känslig information.

Anledningen är att eftersom de flesta inte använder krångliga och svårknäckta lösenord ändå, så är det bättre att särskilja på de tjänster där du använder enkla respektive krångliga lösenord.

Genom att använda enkla lösenord på de tjänster som inte innehåller någon känslig information, hävdar Microsofts forskare att användarna istället kan lära sig att komma ihåg de krångliga lösenord på det fåtal tjänster där det behövs.

Forskarna avslutar sin rapport med att det ännu inte är fastställt om deras metod är överlägsen de andra alternativen, men mer forskning kommer att genomföras för att ta reda på den saken.

IDG News