Google publicerar löpande en rapport med namnet Tranparency Report som visar hur många länkar som tas bort från söktjänsten. Borttagningen sker oftast efter påtryckningar från olika länders myndigheter eller antipiratorganisationer.

Google Tranparency Report

I den senast rapporten som publicerades nyligen framgår det att Google nu tar bort över en miljon piratlänkar om dagen. Endast i förra veckan ombads Google ta bort över 7,8 miljoner länkar till upphovsrättsskyddat material, en ökning med tio procent jämfört med föregående vecka.

Enligt Torrentfreak betyder det att Google tar bort en länk var åttonde millisekund. Som jämförelse tog söktjänsten bort en länk var sjätte dag 2008.

google piratlänkar