Valsedlar på papper. Personkryss med bläckpenna. Valurnor av trä. Flinka fingrar som räknar röster för hand.

Det är inte mycket som har förändrats på den svenska valdagen de senaste decennierna, och hade vi bara doppat fingrarna i bläck skulle bilden av ett tredje världen-land varit komplett.

För medan vi gör nästan allt annat på nätet tycks tiden ha stått stilla i vallokalen. Som teknikentusiast borde jag tycka att det här är förkastligt men det är precis tvärtom. För mig väger argumenten emot internetval så mycket tyngre än fördelarna:

1. Valhemligheten. Egentligen räcker det med tre bokstäver för att punktera idén om val på nätet: NSA. När inte ens Angela Merkels mobilsamtal undgår den amerikanska övervakningen är frågan om något gör det. Valhemligheten är central i en demokrati, och inga digitala lösningar ger en lika hög säkerhet som ett förseglat papperskuvert.

2. Virus. Visst går det att skapa ett it-system som är säkert i grunden. Men när vi kopplar in några miljoner datorer, telefoner och plattor som både kan vara föråldrade och virusdrabbade sjunker säkerheten som en sten. Det vet världens alla banker, som förlorar miljarder till it-skurkarna varje år. Att de accepterar förlusterna beror förstås på att de är små jämfört med bankernas vinster. När det gäller demokrati kan man inte göra samma enkla beräkning.

3. Transparens. Den som misstänker fusk i svenska val kan titta på när rösterna räknas. Vi kan också granska valsedlar i efterhand hos Länsstyrelsen. Den här begripliga transparensen tror jag är viktig för tilliten – och den går aldrig att uppnå i ett e-val.

4. Tvång. Alla problem är förstås inte tekniska. Det handlar också om yttre påverkan.
I valbåset får ingen göra dig sällskap, och du kan med andra ord aldrig tvingas rösta på ett visst sätt. I hemmet kan däremot en auktoritär person påverka övriga familjemedlemmar, och det här kan ingen teknik i världen stoppa.

5. Röstköp. Med dagens system är det omöjligt att köpa och sälja röster, eftersom köparen inte släpps in i valbåset. Om vi däremot röstar med mobil eller surfplatta förvandlas varenda krog till en vallokal – och det skulle kunna öppna för problem som vi har varit förskonade från.

Om vårt nuvarande valsystem fungerat dåligt kanske internetval trots allt hade varit ett bättre alternativ. Så är det inte.

Visst skulle vi kunna spara pengar genom att rösta på nätet, men eftersom vi har val så sällan är den besparingen försumbar.

Och visst skulle det vara enklare att rösta på nätet, men redan i dag är det löjligt enkelt att rösta, eftersom vi kan göra det i förväg. Att många ändå röstskolkar tror jag snarare beror på lättja eller ointresse – och det löser man inte på teknisk väg.

Det finns förstås fördelar med val på nätet – och länder som Estland har visat att det är möjligt. Men jag tror att det finns en rimlig förklaring till att inte fler gör det.

Visst kan det kännas föråldrat att stoppa papperslappar i en trälåda. Men det priset är i alla fall jag beredd att betala.

Martin Appel

Fakta

Martin Appel är konsumentredaktör på PC för Alla och en av dem som skriver på pcforalla.se/debatt