Med hjälp av funktionen Lagringsutrymmen i Windows 8 kan du gruppera hårddiskenheter tillsammans i en lagringspool. Sedan kan du använda poolen för att skapa lagrings­utrymmen. Detta är virtuella enheter som uppträder som en enda hårddisk i Utforskaren.

När poolkapaciteten tar slut går det att lägga till fler enheter och om du har två eller flera diskenheter i en lagringspool kan du skapa lagringsutrymmen som inte påverkas av diskfel.

Du behöver en eller flera extra enheter utöver den enhet där Windows 8 är installerat, interna eller externa, som kan vara av olika storlekar. Allt eventuellt innehåll på dem kommer att raderas!

hårddiskpool lagring

När du har använt ungefär 70 procent av utrymmet i din pool ber Windows dig lägga till fler enheter. Om en hårddisk havererar och du använder någon form av återhämtning får du besked om detta och kan använda inställningarna för att ta bort den felaktiga enheten och lägga till en ny. Poolen reparerar sedan sig själv.

hårddiskpool lagring
1. Öppna. Öppna Lagringsutrymmen i Kontrollpanelen. Klicka på Skapa en ny pool och lagringsutrymme till vänster. Godkänn eventuell uac-fråga. Markera de enheter du vill lägga till och skapa en lagringspool med.

hårddiskpool lagring
2. Skapa. Du kan först använda länkarna Visa filer för att kontrollera att de inte innehåller något av vikt (eftersom detta raderas). Klicka sedan på knappen Skapa pool. Poolen skapas, vilket kan ta en stund.

hårddiskpool lagring
3. Välj skydd. Därefter anger du ett namn och väljer en enhetsbokstav. Bestäm sedan vilken återhämtningstyp du vill ha för skydd av filerna (förklaring finns nedtill) och hur stor del av diskkapaciteten du vill använda. Klicka på knappen Skapa lagringsutrymme längst ned.

hårddiskpool lagring
4. Ändra vid behov. Du har nu en ny Lagringspool i Lagrings­utrymmen och kan hitta din nya enhet i Utforskaren. Du kan ändra inställningarna, lägga till fler enheter, ta bort lagrings­utrymmen med mera med hjälp av länkarna till höger i fönstret.

Fakta

Svårighetsnivå: Avancerad.
Program: Windows 8/8.1.
Tid: 30 minuter.
Det här lär du dig:

  • Hur du på ett smart sätt kan använda Windows lagringspool.