Valet närmar sig och för dig som ska rösta finns det mängder av frågor att ta ställning till. PC för Alla undrade vad läsarna förväntar sig av de politiker som tar över i höst, när det gäller it- och teknikfrågor.

I undersökningen, som drygt 5 000 svarande på, är läsarna rörande överens i vissa frågor, till exempel är 97 procent av åsikten att nätneutralitet är något som måste värnas om. I andra frågor är det betydligt mer splittrat. På frågan om programmering borde vara ett obligatoriskt ämne i skolan är det ungefär lika många som är för som emot. Det är även hårfin skillnad mellan svaren på frågan om de är beredda att offra en del av sitt privatliv för att myndigheter ska kunna utöva övervakning på nätet i syfte att sätta dit brottslingar.

Den största splittringen hittas i frågan om vilken av it-frågorna som är enskilt viktigast. Majoriteten (28 procent) anger ”integritet”, men följs tätt av nätneutralitet (20 procent). Sedan är det jämt fördelade svar bland resterande frågor.

Privatkopieringsersättning

I dag betalar vi en avgift till upphovsmännen (via Copyswede) när vi köper usb-minnen, hårddiskar och mobiltelefoner. 
Så här tyckte läsarna:

Läsarkommentarer

"90 % av det jag lagrar är sånt som jag själv skapat, med kameror eller dokument. Dessutom gynnar det inte mindre kända artister ett dugg."

"Absurt att musikindustrin ska få pengar två gånger: En gång när jag köper musiken elektoniskt och en gång när jag köper mediet att lagra musiken på. Sen att det saknas insyn i vart pengarna går är absurt i sig, de skrattar säkert hela vägen till banken."

"Bra idé men jag gillar inte att Copyswede som är en privat aktör tar ut en form av 'skatt' när det borde vara en statlig institution som borde ta ut 'skatten'."


Fildelning

I dag är det olagligt med fildelning av upphovsrättsskyddad musik och filmer.
Så här tyckte läsarna:

Läsarkommentarer

"Alla har inte råd att köpa dyrbar musik och filmer samt dyra program."

"Behåll för nyproducerad musik och filmer. Ta bort för äldre musik, filmer samt smala filmer."

"Behåll förbudet men ta bort de vansinniga straffen/böterna för privatpersoner. Eller helst ta bort förbudet och ersätt det med något liknande Stim så upphovsmännen får sin del av kakan."


E-böcker

I dag är det 6 procent moms på pappersböcker (och tidningar) medan det är 25 procent moms på e-böcker.
Så här tyckte läsarna:

Läsarkommentarer

"Alla böcker ska behandlas lika oavsett medium."

"Att läsa är bra för alla och ökar kunskapen, därför ska det vara den lägre momsen."

"E-böcker ger så lite arbeten ändå ... så då kan det vara högre skatt på dessa."


Programmering i skolan

Borde programmering vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan?
Så här tyckte läsarna:


Läsarkommentarer

"Absolut. Då jag gick i gymnasiet på 1960-talet fanns det inte miniräknare Man fick hålla sig till räknestickan. Själv började jag med programmering efter 20 års ålder. Låt ungdomar som är uppväxta i dataåldern lära sig att programmera så tidigt som möjligt. Det kommer de säkert att ha nytta av vid framtida studier och inom yrkeslivet."

"Alla bör få en introduktion i vad det är och vad det kan användas till, men det bör vara valfritt tillvalsämne."

"Nej, av samma anledning som det inte är obligatoriskt med bilmekande och dylikt."


Nätneutralitet

En fråga som diskuterats från och till är huruvida internetleverantörer ska ha rätt att kontrollera vilka sajter du kan besöka och ge snabbare hastigheter till de som betalar mer. Det skulle till exempel kunna innebära att operatörerna säljer internet som ”tv-abonnemang” - du får besöka de sajter du betalar för.
Så här tyckte läsarna:


Läsarkommentarer

"Den nya prissättningen med debitering per gigabyte är helt vansinnig och borde vara stick i stäv med samhällets målsättning. Det som för två år sen kostade 100 kronor kostar i dag minst 500 kronor."

"Det fria internet börjar kännas riktigt hotat av de kommersiella aktörerna som vill begränsa och avgiftsbelägga allt med argumentet att man betalar så lite för varje enskild del. Men många bäckar små ..."

"Det är inte internetleverantörens sak att avgöra om jag får besöka en viss sajt. Det är upp till den som vill sälja sin information att själv ha trutiner och system för att ta betalt. Annars blir det inte konkurrens på lika villkor. Undantag: En internetleveratör ska ha rätt att spärra åtkomst till sajter med skadligt eller olagligt innehåll, men den rätten måste vara restriktiv och inte fungera som censur."


Tv-avgift

Nyligen slogs det fast att tv-avgiften inte gäller datorer, surfplattor och mobiler. Nu finns det tankar på att ändra lagen så att vi ska behöva betala även för dessa prylar.
Så här tyckte läsarna:


Läsarkommentarer

"Alla borde vara med och betala för public service. Därför är enda alternativet att ta ut avgiften via skattsedeln."

"Avgiften bör omfatta alla moderna prylar. Den ska inkluderas i skatten och eftersom alla betalar kommer avgiften att bli lägre. Varför ska vissa smita undan när det ändå är obligatorisk? Det medför bara orättvisa för de som är lagliga och betalar."

"Avgiften ska gälla datorer. Ej surfplattor och mobiler på grund av den minimala bildstorleken."


Integritet

Övervakning på nätet har blivit en het fråga, inte minst efter Edward Snowdens avslöjanden om USA:s (NSA) övervakning på nätet.
Så här tyckte läsarna:


Läsarkommentarer

"Alla brott löses av riktigt polisarbete och inte genom massavlyssning."

"Använd samma regler och rutiner som man har haft för telefonavlyssning och brevöppnande: Tillåt avlyssning bara om det finns skälig grund att misstänka brott och att en domstol godkänt skälen för avlyssning."

"Bättre att förebygga brott genom att ha 'det goda samhället' där ingen åsidosätts så att de ser kriminalitet som enda utvägen."

"De får gärna se det som jag tittar på. Hellre det än att IS kan planera och utföra dåd."


Nätsprit

I dag kan vi köpa vin på nätet från utlandet. Det finns förslag om att skärpa lagen så att det blir olagligt.
Så här tyckte läsarna:


Läsarkommentarer

"Alkohol är skadligt, så jag förstår inte varför man ska göra det mer tillgängligt."

"Alkoholkonsumtionen är så viktig att monopolet måste behållas och gärna förstärkas. Systembolaget garanterar en vara som i alla fall inte innehåller orena tillsatser, även om alkohol i sig inte är särskilt nyttigt."

"Allt annat ska privatiseras, så det är klart att man ska kunna köpa sprit även i mataffären och så även på nätet."

"Alla monopol är av ondo."


Spel och dobbel

I dag är det förbjudet med spel och dobbel på nätet, förutom för vissa utvalda företag.
Så här tyckte läsarna om detta förbud:

Läsarkommentarer

"Alla former av spel och dobbel kan drabba individer och orsaka ekonomisk katastrof. Förbud är bra i detta fall."

"Alla företag som följer gällande lagstiftning och har ett fullgott konsumentskydd ska tillåtas på nätet."

"Kanske borde en del av omsättningen/vinsten i Sverige obligatoriskt gå till allmänna/sociala ändamål."


Vilken av ovanstående frågor är absolut viktigast för dig?


Vad tycker du?

Dela med dig av dina tankar i kommentarerna nedan!


Så gjorde vi undersökningen

En enkät lades ut på pcforalla.se, samt skickades till prenumeranterna av nyhetsbrevet PC för Alla Express. Undersökningen är alltså inte representativ för hela Sveriges befolkning.

Totalt svarade 5 249 personer. Läsarkommentarerna är hämtade från undersökningen.