Under New Yorker Festival som hölls i lördags deltog NSA-läckan och visselblåsaren Edward Snowden i en intervju som genomfördes via videokonferens från hans tillhåll i Ryssland där han lever i exil, skriver Techcrunch.

Snowden: ”Dumpa Dropbox, Facebook och Google”

Han fick flera frågor kring vad användarna kan göra för att bättre skydda sig mot avlyssning från myndigheter i olika länder. Enligt Edward Snowden måste myndigheterna reformera sina rutiner för hur avlyssningen genomförs.

– När du säger att ”jag har inget att dölja” så förnekar du även dina rättigheter. Det är fel och myndigheter borde istället vara tvingade att motivera varför de behöver göra intrång på dina rättigheter, säger Edward Snowden.

Han tillägger att de som vill skydda sig bättre mot avlyssning bör titta på verktyg för kryptering och sluta att använda tjänster som är ”fientliga mot privatlivet”.

– Sluta att använda Dropbox då det inte stöder kryptering och titta istället på alternativ som exempelvis Spideroak, säger Edward Snowden.

Snowden uppger även att tjänster som Facebook och Google visserligen har bättrat sig vad gäller användarnas integritet men att de fortfarande är ”farliga tjänster” som användarna borde undvika. Detta trots att intervjun med Edward Snowden genomfördes med hjälp av Google Hangouts.