En undersökning genomförd av undersökningsföretaget Milward Brown, på uppdrag av European Interactive Advertising Association (EIAA), visar att Internet får en allt större betydelse i vardagen. Enligt undersökningen spenderar vi idag nästan dubbelt så mycket tid på nätet som att läsa tidningar. En tredjedel av de tillfrågade svenskarna säger också att de skulle känna sig vilsna utan Internet. Undersökningen visar att Internet står för 21 procent av den totala tid vi lägger på olika medier (Internet, tidningar, tv och radio).

Några av svaren i undersökningen:

Fördelarna med nätet
- 81 procent ansåg att de via Internet snabbt kan få den information som de vill ha.
- 60 procent ansåg att Internet gör att de kan vara 'steget före'.
- 58 procent angav att Internet är deras favorit-informationskälla.
- 56 procent ansåg att Internet, jämfört med radio, tv och tidningar, är det media som aktiverar hjärnan mest.

Det här gör vi mindre av sedan vi började använda Internet
- 34 procent tittar mindre på tv.
- 32 procent spenderar mindre tid på att läsa tidningar.
- 31 procent pratar inte lika ofta i telefon.
- 23 procent lägger mindre tid på att läsa böcker.
- 19 procent lyssnar mer sällan på radio.