De virtuella bowlingbanorna är sju meter långa jämfört med vanliga bowlingbanor som är 20 meter långa. Vid banans slut fortsätter klotet mot käglorna på en virtuell bana som projiceras mot en filmduk.

I alla bowlingklot finns ett mikrochips som sensorer i banan känner av. Sensorerna räknar sedan ut vilken bana klotet kommer att ta på filmduken. Om det öppnas liknande bowlinghallar på andra ställen i framtiden ska det gå att spela virtuell bowling online mot andra. För närvarande finns det bara en sådan bowlinghall men det är inte omöjligt att det blir flera.

Den virtuella bowlinghallen finns på Hard Rock Café i Göteborg.

Fler bilder på bowlinghallen finns här.