Vet du vad en widget är? Ordet är en förkortning för det engelska "window gadget" och är enligt Svenska datatermgruppen en grafisk användargränssnittskomponent. Normalt avses ett litet fönster som ständigt uppdateras och visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret.

Du kan själv lägga till widgetar av olika slag på startskärmen i din mobil. Det kan vara saker som du vill kunna se omedelbart utan att starta motsvarande app, som väder, kalender, e-post, att-göra-lista eller något annat.

Många av de förinstallerade apparna i Android har stöd för widgetar och det finns andra du kan ladda ned om du har något speciellt behov. Att lägga till dem är inte så svårt och du kan naturligtvis ha flera. Tänk bara på att de drar lite mer batteri, eftersom de är aktiva hela tiden, och dessutom kan kosta dig data.
Som vanligt kan det skilja lite mellan olika Androidversioner och olika tillverkare. Vi visar Android 7.0 standard.

Widget

1. Peka

Håll fingret på någon ledig plats på startskärmen (rör ingen ikon) tills en utzoomad bild av skärmen visas, med några val under.Widget

2. Widgetar

Klicka på valet Widgetar för att komma till de alternativ som finns i din enhet. Klicka på den du vill ha och håll kvar fingret.


3. Placera

Dra widgeten till den plats där du vill ha den. Andra saker byter plats för att ge utrymme. Släpp när du är nöjd.


Widget

4. På plats

Din widget (i vårt exempel Tidsplan) finns på plats. Om du vill ta bort den igen, håll fingret på den och dra den till Ta bort i överkanten.