I förra veckan startade ett upprop på webbplatsen undertexter.se där alla uppmanas att skicka in pul-anmälningar till Datainspektionen. Nu verkar det som om det uppropet har blivit framgångsrikt.
Anmälningarna till Datainspektionen är nu uppe i över 4000 som anser att Antipiratbyrån gjort sig skyldig till brott mot personuppgiftslagen, pul.

Personerna anser att Antipiratbyrån på ett olagligt sätt har upprättat ett register över IP-adresser. Registret skulle vara kopplat till det program som Antipiratbyrån har för att spåra fildelare. Byrån har skickat ut 400 000 varningar till internet-abonnemang som tillhör misstänkta fildelare.

Den 15 mars ska Datainspektionen ta ställning till om Antipiratbyrån gjort sig skyldig till brott mot pul. Om så är fallet, inleds en tillsyn av Antipiratbyrån.