Analysföretaget Mediavision har utfört en undersökning om hur svenskarna använder sitt bredband och funnit att 42 procent har laddat ner musik från fildelningstjänster som Kazaa och Bittorrent. Mer än var fjärde bredbandsanvändare säger sig ha använt en fildelningstjänst under det första kvartalet. Det innebär att 750 000 svenskar har laddat ner musik, film, program och annat.

Undersökningen gjordes under det första kvartalet i år, det vill säga innan den stora debatten om fildelning drog igång efter att Bahnhof fick besök av kronofogden och Antipiratbyrån. Det är först när Mediavision gör sin undersökning för andra kvartalet som resultatet av den debatten kan skönjas.

Som en del av undersökningen utfrågades också de intervjuade om sin bredbandsoperatör. Det visar sig att Glocalnet har passerat Tele 2 och Spray vilket gör det till Sveriges fjärde största bredbandsleverantör. Telia ligger etta, följt av Bredbandsbolaget och Com Hem.

Mediavision intervjuade 6 510 personer mellan 15-74 år gamla, varav 2 583 uppgett sig ha tillgång till bredband. Det är en ökning med 15 procent jämfört med sista kvartalet 2004.