Frågan om vad som sker med dina konton på sociala medier efter att du avlider har diskuterats länge, och är både svår och obehaglig att tänka på. Facebook håller nu på att införa en funktion som ska se till att någon du litar på kan ta hand om kontot på rätt sätt efter döden genom att du utser en kontakt som ärver kontot, något de kallar för en "legacy contact". Den personen kan redigera delar av informationen eller ta bort kontot helt. Det skriver Wall Street Journal.

Det kommer så klart vara upp till var och en hur man väljer att hantera kontot, men en möjlighet är att göra sidan till en sorts digital gravsten med nya statusuppdateringar och profilbilder. Det ska också vara möjligt att ladda ned all information från Facebook-sidan till ett arkiv.

Facebook legacy contact
Facebooks exempel på hur det kan se ut.

Tidigare frös Facebook helt enkelt kontot till personer som avlidit, något som kunde ställa till det för anhöriga som antingen ville redigera informationen eller ta bort kontot helt från nätet. Google införde redan för två år sedan en möjlighet att utse personer som kan hantera ditt konto om det händer något.

Missa inte: Det här får du inte skriva på internet

Funktionen kommer att aktiveras för konton i USA från och med i dag, andra länder kommer senare. Om du inte utser någon person fungerar det som tidigare, enligt Facebook själva har de gjort om hundratusentals konton till digitala minnesplatser efter att företaget fått reda på att en användare avlidit.