Usenet har länge använts för att sprida så kallad warez eller piratkopierad mjukvara och musik. Främst har det gällt nyhetsgrupper som ligger i underkategorin alt.binaries.

Nu har användandet av en warez-relaterad nyhetsgrupp, alt.binaries.multimedia, ökat från 700 000 inlägg år 2001 till 2,8 miljoner inlägg förra året. Detta enligt Microsofts Netscan System, en tjänst som loggar all trafik på Usenet.

Enligt News Admin som också håller koll på användandet av Usenet publiceras det varje dag mer än 60 GB med kompletta dvd-kopior av filmer på ett enda Usenet-forum.

Anledningen till att nätpirater nu börjar använda Usenet är att film- och musikbolagen har stängt ner så många Bit Torrent-sajter att fildelare nu letar efter andra sätt att hämta filmer och musik på.

På Usenet kan du vara mer anonym men det finns begränsningar. Prestanda och tillförligtheten i Usenet är ganska dålig och filer måste splittras upp i många olika filer. Varje inlägg i Usenet kan vara högst 10 000 linjer långt. En divx-kodad film som till exempel Star Wars Episode III: The Revenge of the Sith, är på 700 MB. Den måste splittras upp i tusentals olika delar och fattas bara en bit, är nerladdningen förgäves.

Men enligt Wired har Newsbin utvecklat en teknik som ska förenkla fildelning över Usenet. Genom att använda filformatet NZB går det att samla ihop filens olika delar enkelt. Stödet för NZB finns i nyhetsläsarprogram som NZBGet för Mac och Linux samt Newsbin Pro för pc.

- Det bästa av allt är att du inte behöver dela någonting, säger Gilgamesh, en fildelare som Wired talat med. Alla laddar ner.

- Historiskt sett har skiv- och musikbolagen angripit de som delar ut upphovsrättskyddat material, inte de som laddar ner, säger Toby Lewis, på Music Ally, ett företag som ger råd till skivbranschen om digital media. Tekniskt sett är det säkrare för fildelare att använda Usenet.

För närvarande är det okänt huruvida de amerianska skiv- och musikbolagen tänker vidta några åtgärder mot Usenet.

- Webbplatser som samlar Bit Torrent-länkar är enkla mål för skivbolagen att stänga ner, säger Toby Lewis. Usenet har ingen central ingång utan tusentals ingångar. Hur kan man stoppa något sådant?

Newsbin Pro finns här och NZBGet finns där.