Alice och Lucas är de populäraste namnen bland landets nyfödda. Det här kan man se på Statistiska Centralbyråns sida med namnstatistik. Det finns även flera andra topplistor för den som vill grotta ned sig i statistiken.

Vill du även veta vad ett namn betyder och ha andra fakta om namn kan du gå in på Svenska namn, som beskriver sig som Sveriges största namnsajt.

Namnstatistik

För dig som är intresserad av namn i andra delar av världen finns en fullmatad engelskspråkig faktasajt som heter Behind the name, och som ger oss svar på frågor om namnens betydelse och historia.