Den vanliga DVD-skivan med tillhörande spelare har maximalt fem år kvar att leva. Sedan tar HD-teve över, med helt nya krav på filmkvalitet och upplösning. Problemet är att det finns två olika kandidater; Bluray och HD-DVD. Standarderna arbetar med olika laserfrekvenser och är inte kompatibla. Det gör det osannolikt att det kommer spelare som stödjer bägge formaten – åtminstone i början.

Länge hoppades underhållningsindustrin att en av de två kandidaterna skulle segra genom utslagning, det vill säga att så många av marknadens aktörer skulle ställa sig bakom en av specifikationerna att den andra aldrig fick något fäste. Men som det ser ut nu är det så jämnt att bägge teknikerna antagligen går i storskalig produktion.

Bakom Bluray står Sony, Walt Disney och nu Fox. I HD DVD-lägret återfinns Warner Bros, Universal Pictures, Paramount Pictures och Toshiba. I och med att företagen själva tagit ställning och i flera fall har ägarintressen i respektive sfär minskar sannolikheten att titlar släpps i fler format än det egna. Det gäller alltså att välja rätt lägers DVD-spelare när du byter upp dig en generation.