Välj nätverksstandard

Då var säkerheten ordnad. Du kan nu känna dig trygg med att din router så gott det går är säkrad mot de vanligaste ­attackerna. Aktivera nu de nya inställningarna genom att trycka på OK, Apply eller något liknande. Eftersom routern från och med nu använder kryptering måste du ansluta mot nätverket på nytt och skriva in lösenordet du precis angav. Logga därför återigen in i administrationsgränssnittet genom att skriva in samma ip-adress som tidigare i din webb­läsare.

Frågan är nu vilken nätverksstandard du ska använda? Det styrs av vad dina datorer, surfplattor och mobiltelefoner använder. Rekommendationen är att använda en så modern variant som möjligt. Klarar alla enheter exempelvis att ansluta mot Wifi 5 eller 6 väljer du det. I annat fall ställer du in routern på någon äldre standard (inställningen finns i den generella menyn för det trådlösa nätverket).

Det går också att låta routern kommunicera över flera standarder på samma gång, men det är inte att ­rekommendera i första hand eftersom det kan påverkar nätverkets prestanda negativt.

Alla routrar har någonstans också en inställning för om funktionen dhcp (dynamic host configuration protocol) ska vara på eller av. När den är aktiverad delar routern per automatik ut ip-adresser till alla enheter som vill ansluta till nätverket, och det är också den inställningen som rekommenderas för de allra flesta, särskilt nybörjare. ­

Alternativet är att ange en ip-adress manuellt på alla enheter, men det är onödigt krångligt och du måste då ha koll på att du inte lägger in samma ip-adress på två olika enheter.