Historen bakom knappkombinationen control, alt och delete är inte så komplicerad. David Bradley var chefsingenjör för IBM:s pc-projekt. Han såg den stora nyttan i att ha en mjukvarubaserad funktion för att starta om datorn enkelt och hans första tanke var knappkombinationen control, alt och escape. Men eftersom att alla de knapparna sitter på vänstra sidan av tangentbordet insåg han att det skulle vara enkelt att råka komma åt alla knapparna samtidigt. Valet föll då på delete-knappen istället, eftersom ctrl, alt och del är en knappkombination som borde vara omöjlig att utföra med en hand.

Att detta val skulle bli något så välkänt hade han ingen aning om.

– Det var ett femminutersjobb för mig men jag insåg inte att jag samtidigt skapade en kulturell ikon. Jag vill dock dela på äran, jag kanske uppfann det men det var Bill [Gates] som gjorde det berömt, säger David Bradley och syftar på just inloggningen.

Mer nördfakta: Därför heter din hårddisk "c:"

Från och med Windows 3 ändrades funktionen något. Där stängdes trilskande program av om man tryckte en gång, för att obönhörligen starta om datorn fick man trycka två gånger. Det är ändå enkelt att förstå, normalt är ju control, alt och delete något man tar till när program vägrar fungera.

Men i Windows NT-familjen, som även innefattar alla Windows-versioner från Windows 2000 till Windows 10, användes control, alt och delete på ett nytt sätt. Är du inte inloggad och din dator är en del av ett domännätverk, eller du slagit på säker inloggning manuellt, uppmanas du att trycka control, alt och delete för att logga in i Windows. Det betyder dock inte att datorn redan hängt sig och behöver drastiska åtgärder för att komma igång.

Orsaken till detta är istället att just denna speciella knappkombination orsakar ett avbrott (interrupt), en del i Windows är specialskriven för att snappa upp detta och skickar det inte vidare till några program utan hanterar funktionen själv. Därför valde Microsoft att använda detta som en extra säkerhetsåtgärd vid inloggning. För att göra det svårt för ett illasinnat program att visa en falsk inloggningsruta och sno dina uppgifter gör trefingervalsen att operativsystemet tar över, avbryter körningen av alla program och drar igång ett säkert inloggningsförfarande.

Mer nördfakta: Därför står det "://" i alla webbadresser

Vi kan ifrågasätta användarvänligheten i att använda samma knappar för att både hantera struliga program eller omstarter och att logga in på datorn men sett från en utvecklares perspektiv finns det alltså en viktig anledning till varför det fungerar så här.

Se David Bradley berätta om hur han uppfann knappkombinationen control, alt, delete: