Microsoft har släppt ett antal uppdateringar för Windows, Internet Explorer, Edge och Office. Sammanlagt täpper de till inte mindre än 40 olika säkerhetshål.

Flera av sårbarheterna som nu täppts till betecknas som kritiska. Med detta avses att de kan användas av hackare för att köra skadlig kod på våra datorer.

Säkerhet

Rekommendationen är att du ska installera uppdateringarna så snart som möjligt. Enklaste sättet är att använda sig av den inbyggda uppdateringsfunktionen i Windows och Office.

IDG News